English | Welsh
">
Welcome To Cross Foxes
Welcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes
Book to Cross Foxes
DO NOT EDIT ABOVE THIS TEXT

 

AGORIAD SWYDDOGOL 19 TACHWEDD

ARCHEBWCH BWRDD/YSTAFELL NAWR

Croeso.... i’n Bar, Gril a Llety rhestredig Gradd II hanesyddol ar ei newydd wedd. Mae wedi bod gwerth pob eiliad o’r ddwy flynedd ddiwethaf i atgyfodi ‘r dafarn o’r adfail segur. Rydym wedi ceisio ailadeiladu Cross Foxes i fod y math o le bywiog, cynnes, cyfeillgar a hamddenol rydym ni ein hunain yn hoffi ymweld - rhywle sy’n cynnig y croeso cynhesaf i bawb a ddaw drwy’r drws.
Ein nod oedd creu cysyniad newydd ar gyfer de Eryri - Bar & Gril Cymreig gydag ystafelloedd. Rydym wedi llwyddo i wneud hyn drwy gyfuno’r deunyddiau lleol orau â dyluniad modern. Gobeithiwn mai Cross Foxes fydd y dewis cyntaf am le da i fynd yn ardal Dolgellau.

Yn y Cross Foxes, gallwch ymlacio a dadflino, gan deimlo’n gartrefol mewn naill ai jîns, ‘sgidiau cerdded neu siwt fusnes. Cynigwn amgylchedd cysurus â steil sy’n rhoi’r teimlad “dwi’n mynd i hoffi fa‘ma” ichi.

Rydym yn eithriadol o ffodus y gallwn gynnig lleoliad heb ei ail i’n gwesteion – yng nghesail Cader Idris cawn fwynhau golygfeydd godidog o’r mynydd trawiadol. Rydym hefyd wedi’n lleoli’n gyfleus ar gyffordd y A470-A487, cwta 4 milltir neu 5 munud o daith car o dref hanesyddol Dolgellau.

Galwch mewn i ddweud Helo, edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan,

Email Newsletter icon, E-mail Newsletter icon, Email List icon, E-mail List icon

Arwyddo i'r cylch-lythr

For Email Marketing you can trust