English | Welsh
">
Welcome To Cross Foxes
Welcome To Cross Foxes
Book to Cross Foxes
DO NOT EDIT ABOVE THIS TEXT

Amdanom Ni

Ail-adeiladwyd ac adnewyddwyd y Cross Foxes gan ei berchnogion Nicol a Dewi Gwynne. Magwyd y ddau yn ardal Aberystwyth gerllaw, y ddau yn Gymry Cymraeg.

Eu gweledigaeth yw sefydlu busnes neulltiol, ysbrydoledig a chroesawgar – i bobl leol ac i ymwelwyr fel ei gilydd. “P’un ai darparu amgylchedd ymlaciol ar gyfer diod gyda’r nos, neu ginio arbennig neu benwythnos o wyliau perffaith yng nghefn gwlad Cymru, gobeithiwn y bydd ein gwesteion yn dychwelyd dro ar ôl tro”.

Mae Nicol yn dwlu body n fam i’w dau fachgen bach, sef Deian sy’n 4 oed, a Deri sy’n 2 oed. Mae’n hoffi cerdded y mynyddoedd, beicio arnynt, ac mae’n hoffi bwyd a choginio.

Mae Dewi wrth ei fodd yn cywiro pethau (mae e’n adeiladydd proffesiynol), yn hoffi’r bywyd agored fel Nicol, a hefyd wedi bod yn chwaraerwr rygbi brwd (yn gapten Aberystwyth yn y gorffennol).

Bydd Nicol yn gwneud llawer o waith blaen-tŷ yn y Cross Foxes, a bydd Dewi yn gwneud yn siŵr fod pobeth yn gweithio a’r olwynion i gyd yn troi!