English | Welsh
">
Welcome To Cross Foxes
Welcome To Cross FoxesWelcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes Welcome To Cross FoxesWelcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes Welcome To Cross FoxesWelcome To Cross FoxesWelcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes
Book to Cross Foxes
DO NOT EDIT ABOVE THIS TEXT

Bar & Gril

Ein Bwyd

Rydym yn ffodus yn y Cross Foxes i fod ynghanol ardal sy’n cynhyrchu digonedd o fwydydd,o’n hafonydd a’n harfordir i’n ffermydd a’n cynhyrwchwyr lleol.

Golyga hyn ein body n gallu cynnig ar ein bwydlen fwydydd a diodydd lleol fydd yn sicr yn ffres, yn dymhorol ac o’r ansawdd gorau.

Mae blas, ansawdd a ffynhonnell ein bwydydd yn bwysig i ni. Bydd ein cogyddion yn creu seigiau syml a ffres, ond gyda dychymyg – yn gadael i’r cynhwysion siarad dros eu hunain!

Cynigwn frecwast, cinio canol dydd neu gyda’r nos, bob dydd o’r wythnos. Gallwn ddarparu ar gyfer llysiewyr, plant neu bob lag anghenion diet arbennig. Cynigir byr-brydiau cyflym i rai ar hast, neu baned o goffi neu de prynhawn yn ôl eich dewi. Beth bynnag yw’ch ffansi, bydd gennym fwydlen flasus a hyblyg i’ch plesio. Gweinwn gyda gwên, a phris teg!
 

Y Gril

Bydd y Gril yn amlwg yn ein hystafell fwyta – bydd ein cogyddion yn paratoi pobeth o’ch blaen yn y gegin agored – bydd bwyta yn brofiad! Credwn y bydd yn ychwanegu at yr awyrgylch.

Hefyd credwn mae’r gril yw’r ffordd orau i wethfawrogi blas cig a physgod fress, ac wrth gwrs mae’n iachach ac felly’n dda i ni!

Y Bar

Mae ein bar wedi ei gynllunio i roi croeso cynnes mewn tipyn o steil! Cewch fwynhau cymdeithasu neu ymlacio, p’un ai taro mewn am ddiod neu i gwrdd â ffrindiau neu i fwynhau achlysur arbennig. Bydd ein bar a’n seleri yn cynnwys amrywiaeth o winoedd clasurol a dewisol o bob ran o’r byd. Mae gennym ddewis helaeth o gwrw potel neu gasgen, rhai yn dod o fragdai bach lleol.

Y Caffi

Bydd caffi’r Cross Foxes yn cynnig dewis ardderchog o de, boed yn de Cymreig, Earl Grey, Darjeeling, yn de gwyrdd neu fintys, llugaeron neu ysgawen. Bydd dewis da o goffi with gwrs, i’r rheiny sydd angen mwy o gic.

Bydd cyfle hefyd i fwynhau’r fwydlen o de prynhawn. Dewiswch o’r Te Traddodiadol Cymreig, neu de prynhawn y Cross Foxes, neu am ddathliad go arbenning tretiwch eich hun i De Siampên y Cross Foxes. Bydd y dewis o frechdanau bys yn tynnu dŵr o’ch dannedd, a hefyd y sgoriau gyda hufen, y pice bach a’r cacennau uym, uym.
 

Oriau Agor

Byddwn ar agor 7 diwrnod yr wythnos.
Bydd y bar ar agor drwy’r dydd tan 12am Dydd Sul - Dydd Mercher a 2am Dydd Iau - Dydd Sadwrn.
Bydd cinio prynhawn rhwng 12.00pm a 2.30pm
Bydd cinio’r nos rhwng 6.00pm a 9.30pm
Bydd y caffi ar argor drwy’r dydd o 7.00am – 10.00pm
 

Ein Cyflenwyr

Rydym o hyd yn cadw llygad ar agor am gynhyrchwyr bwyd a diod lleol – os oes gennych rhywbeth i’w gynnig, cysylltwch â ni – byddwn yn falch i glywed oddi wrthych.