English | Welsh
">
Welcome To Cross Foxes
Welcome To Cross Foxes
Book to Cross Foxes
DO NOT EDIT ABOVE THIS TEXT

Gwesteion Busnes

Mae Bar Gril ac ystafelloedd y Cross Foxes yn cynnig gwasanaeth di-dor gyda’r cyfleusterau a ddisgwylir gan ein gwesteion busnes, gan roi lle ac answer i chwi i feddwl ac i weithio.

Mae’n lleoliad cyfleus ar gyffordd yr A470 a’r A487 yn le delfrydol i chwi orffwys, gwesteia, cynnal cyfarfodydd neu weithio ar y rhyngrwyd.

Cyfleusterau
Mwynhewch yr awyrgylch anffurfiol tra’n mwynhau llety cyfoes, chwaethus:

• Ystafell breifat, addas i gyfarfodydd a digwyddiaudau bach, heb gost ychwanegol
• “suite” fawr gyda lle i weithio a byw
• Digonedd o le parcio, cofrestru cyflym ac effeithiol
• Baddonau modern gyda chawodydd pwerus
• Cyfleusterau golchi dillad
• Cysylltiadau cyfrifiadurol a wi-fi ymhob ystafell
• HD, TV, DVD ynhob ystafell
• Gwasaneth ystafell neu bywta mewn steil yn y Bar neu’r Gril

Cynigion
Os ydych yn westai busnes rheolaidd, cysylltwch â n i drafod ein prisiau arbennig.