English | Welsh
">
Welcome To Cross Foxes
Welcome To Cross Foxes
Book to Cross Foxes
DO NOT EDIT ABOVE THIS TEXT

 

Bant a chi

Mae safle anghymarol y Cross Foxes yn cynnig lle perffaith i arhosiad byr er mwyn ymlacio a dad-ffino, neu am weithgareddau egniol, neu ond i chwilio ardal hardd Dolgellau.

Mwynhewch Gadair Idris ar garreg ein drws, neu lynnoedd a mynyddoedd De Eryri, neu’r arfordir. Maent i gyd o fewn cyrraedd rhwydd i’r Cross Foxes.
Mae ynghanol ardal wledig Gymreig, ond eto o fewn 4 milltr i dref farchnad ac hanesyddol Dolgellau.

Mae’n le ar gyfer bob tymor – tanau coed, corneli cyfforddus, soffa foethus yn yr hydref a’r gaeaf, gerddi hyfryd a’r afon, a’r balcony i eistedd allan yn yr haul yn y gwanwyn a’r haf.

Mae digonedd o bethau anturus i’w gwneud i’r rheiny sy’n hoff o gerdded, beicio, merlota, beicio mynydd neu chwaraeion antur a nofio.

Cynigion Arbennig Arhosiad Byr

1) “Penwythnosau gydol y flwyddyn i garwyr cefn-gwlad”

Mwynhewch arhosiad dwy noson fydd yn cynnwys geithgaredd o’ch dewis, gyda cinio, gwely a brecwast am y ddwy noson.
 
2) “Arhosiad byr i Garddwyr”

Mwynhewch arhosiad dwy noson i gerdded. Cewch arweinydd taith, pecyn bwyd moethus, a chinio, gwely a brecwast am ddwy noson.

 
3) “Penwythnos Hir – 3-4 noson”

Mwynhewch arhosiad hirach a threuliwch 3-4 noson yn mwynhau’r golygfeydd, y diwylliant neu’r gweithgardeddau ar gynnig. Bydd cinio, gwely a brecwast yn gynwysiedig.

4) “Arosiadau Canol-wythnos”

Beth am ddianc i’r Cross Foxes yng nghanol yr wythnos i fwynhau cinio, gwely a brecwast ac ymlacio. 

 

ACTIVITIES | Walking | Cycling | Fishing | Equestrian | Watersports | Heritage | Dolgellau | Snowdonia | Mid Wales