English | Welsh
">
Welcome To Cross Foxes
Welcome To Cross Foxes
Book to Cross Foxes
DO NOT EDIT ABOVE THIS TEXT

Partion Preifat

Achlysuron Arbennig a Grŵpiau

Mae’r Cross Foxes yn le delfrydol i gynnal eich parti, eich cinio cymdeithas, eich dathliad arbennig, digwyddial elusennol neu briodas.

Gyda’n lleoliad prydferth a digonedd o le, gallwn ddarparu ar gyfer dathliadau bach neu mawr.

• Mae gennym ystafell breifat sy’n addas i ddigwyddiadau i rhwng 10-40 o bobl.
• Mae’r gerddi hardd yn gallu eistedd 100 o westeion gyda’r opsiwn o gael marquee yn cysylltu â’r teras.
• I briodasau a phartion mawr, bydd y ffurf a’r prisiau yn dibynnu ar eich hangherion. Bydd staff y Cross Foxes yn hapus i drafod eich gofynion, ac yn addasu’r amgylchiadau er mwyn creu’r achlysur perffaith i chi.