English | Welsh
">
Welcome To Cross Foxes
Welcome To Cross FoxesWelcome To Cross FoxesWelcome To Cross FoxesWelcome To Cross FoxesWelcome To Cross Foxes Welcome To Cross FoxesWelcome To Cross FoxesWelcome To Cross Foxes Welcome To Cross Foxes Welcome To Cross FoxesWelcome To Cross FoxesWelcome To Cross FoxesWelcome To Cross Foxes
Book to Cross Foxes
DO NOT EDIT ABOVE THIS TEXT

Ystafelloedd a Phrisiau

Mae gennym chewch o stafelloedd hyfryd ac unigryw, dwy ohonynt yn “suites” y gellir eu haddasu i gysgu 4, a 4 ystafell ddwbwl (dwy ohonynt yn gallu bod yn ystafell gefaill). Mae gan pob ystafell ei unllun arbennig ei hun, gyda chelfu a chelf traddodiadol a modern yn toddi mewn i’w gilydd.

Ystafell Arran:

Mae ystafell Arran yn cynnig cynesrwydd ymlaciol. Mae iddi le tân cerreg a golygfeydd hyfryd o fynyddoedd Cadair Idris. Gallwch fod yn siŵr o fwynhau yma.

Cyfleusterau:

• Gwely o faint brenhinol
• Teledu, DVD, cyswllt i pod, rhyngrwyd band eang a wi-fi
• Desg a safle gwaith
• Cawod bwerus “Rain”
• Deunyddiau ymolchi “Ren”
• Cyfleusterau gwneud te a choffi

Pris £100 y noson yn cynnwys brecwast Cymreig llawn

Ystafell Cau:

Mae’r ystafell yn cynnig cynhesrwydd ymlaciol. Gyda’i lun olew traddodiadol a ysbrydolwyd gan Lyn Cau ar Fynydd Cadair Idris, a’i le tân carreg, caeadau ffenest paentiedig, gallwch sicrhau arhosiad cofiadwy yma yn y Cross Foxes.

Cyfleusterau:

• Gwely o faint brenhinol
• Teledu, DVD, cyswllt i pod, rhyngrwyd band eang a wi-fi
• Desg a safle gwaith
• Cawod bwerus “Rain”
• Deunyddiau ymolchi “Ren”
• Cyfleusterau gwneud te a choffi

Pris £100 y noson yn cynnwys brecwast Cymreig llawn

Ystafell Cadair:

Cadair yw un o’r “suites” mawr cyfforddus ynghudd ar y llawr uchaf. Gyda golygfeydd trawiadol i Gadair Idris a lle i eistedd ac ymlacio ac ystafell folchi gyfoes, gallwch brofi pob moethusrwydd. Gall 4 person gysgu yma:

Cyfleusterau:

• Gwely 'Aqua' – maint brenhinol – fel pe bai yn hongian mewn gofod
• Soffa foethus sy’n troi yn wely dwbwl
• Teledu, DVD, safle i pod. Rhyngrwyd band eang, mynediad wi-fi
• Desg a safle gwaith
• Baddon a chawod ffrydiol “Rain”
• Defnyddiau ymolchi “Ren”
• Cyffleusterau gwneu te a choffi
• Gynau ymolchi a sliperi moethus

Pris: £175 y noson, gan gynnwys brcwast Cymreig llawn

Ystafell Idris:

Idris yw’r ail “suite” ar y llawr uchaf. Mae iddi olygfeydd trawiadol, lle eistedd preifat a baddondy moethus cyfoes i ymlacio’n llwyr. Gall gysgu 4.

Cyfleusterau:

• Gwely 'Aqua' – maint brenhinol – fel pe bai yn hongian mewn gofod
• Soffa foethus sy’n troi yn wely dwbwl
• Teledu, DVD, safle i pod. Rhyngrwyd band eang, mynediad wi-fi
• Desg a safle gwaith
• Baddon a chawod ffrydiol “Rain”
• Defnyddiau ymolchi “Ren”
• Cyffleusterau gwneu te a choffi
• Gynau ymolchi a sliperi moethus

Pris: £175 y noson, gan gynnwys brcwast Cymreig llawn

Ystafell Moel:

Mae Moel yn ystafell helaeth a llonydd yn cynnwys gwely moethus a symbylwyd gan fywyddoedd Cadair Idris. Bydd y baddondy mawr a chyfoes yn rhoi teimlad o foethusrwydd llwyr. Gall yr ystafell hon ei newid i fod yn ystafell gefaill.

Cyfleusterau:

• Gwely o faint brenhinol
• Teledu, DVD, cyswllt i pod, rhyngrwyd band eang, wi-fi
• Desg a safle gwaith
• Cawod bwerus ffrydiol “Rain”
• Deunyddiau ymolchi “Ren”
• Cyfleusterau gwneud te a choffi

Pris: £145 y noson, yn cynnwys brecwast Cymreig llawn

Ystafell Cyfrwy:

Mae Cyfrwy yn ystafell llawn swyn. Mae iddi le tân carreg, ffenest gyda caeadau pren paentiedig, gwely moethus a symbylwyd gan y mynyddoedd, lle gwych i roi’ch traed blinedig.

Cyfleusterau:

• Gwely o faint brenhinol
• Teledu, DVD, cyswllt i pod, rhyngrwyd band eang, wi-fi
• Desg a safle gwaith
• Cawod bwerus ffrydiol “Rain”
• Deunyddiau ymolchi “Ren”
• Cyfleusterau gwneud te a choffi

Pris: £120 y noson, yn cynnwys brecwast Cymreig llawn